Best of Daddy Lumba

0 followers

2:18':51'' 26 tracks by 2 artists

Enko Den
4:20
Enko Den
Daddy Lumba
Aben Wo Aha
5:11
Aben Wo Aha
Daddy Lumba
Awosoc
5:34
Awosoc
Daddy Lumba
Nea Nyame Tumi Ye
4:57
Awosoc
Daddy Lumba
Ye Nea Woho Beto Wo
5:54
Awosoc
Daddy Lumba
Epokye
5:38
Awosoc
Daddy Lumba
Odamani Bewo Ama
4:32
Awosoc
Daddy Lumba
Yeahwe N'adampae
5:34
Awosoc
Daddy Lumba
A Plus
4:27
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Adakatea
5:18
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Adepa Hyɛ Adepa Mu
4:05
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Anti Atta
5:04
Daddy Lumba Essentials
Ofori Amponsa
Biribi Gyegye Wo
6:15
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Bubra
3:52
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Makoma Ho Toffee
6:22
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Mɛsom Jesus
6:32
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Mensei Da Remix (Harry)
7:52
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Kronkronwura
3:12
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Alor
4:58
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Ankwanoma
5:41
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Awosoɔ
4:50
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Bibiara Ni Hɔ
5:40
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Dangerous
6:00
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Ɛnyɛ Nyame Den
6:19
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Homeless
5:03
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
Mensei Da
5:41
Daddy Lumba Essentials
Daddy Lumba
New track added to player
New album added to player
New playlist added to player
Tracks was added to Player
Track was added to Playlist
Radio started from artist
Radio start from track
Radio start from genre
Track not available
No tracks available for playback

No playlists
Not following any friends
No Followers